projektowanie | design

projekt | project

Lubimy współpracować z klientami odważnymi, otwartymi na nowe rozwiązania, o szczególnych wymaganiach i wrażliwości. Od inwestorów nie wymagamy wyobraźni przestrzennej. Tworząc rysunki oraz wizualizacje pokazujemy jak będzie wyglądać przyszła inwestycja, a odpowiedni projekt techniczny oraz nadzór nad realizacją pozwalają osiągnąć zamierzony efekt.

We like to work with bold clients, open to new solutions, with special requirements and sensitivity. We don’t expect our investors to have special imagination. By creating sketches and visualizations we show how will the project look like. The appropriate technical drawings and supervision over the construction allow us to achieve the desired effect.

budowanie | construction of buildings

 prace budowlane | construction works

Nie tylko projektujemy, ale również sami budujemy obiekty, które zaprojektowaliśmy. Doświadczenie w budowaniu wpływa na sposób w jaki projektujemy. Potrafimy wstępnie ocenić koszty budowy już na etapie koncepcji, co pozwala dostosować projekt do możliwości finansowych inwestora. Podczas budowy dbamy o jakość prac oraz materiałów, które stosujemy.

We don't only design, but also build our projects. Our building experience influences the way we design. We are able to pre-judge the building costs while developing the concept of the building and adjust the project to the financial abilities of the investor. During the construction we pay particular attention to the quality of work and building materials used.

o nas | about us

​​Główny architekt oraz założyciel pracowni "KLUJ architekci". Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej. Studia ukończone z wyróżnieniem w roku 2007. Kariera zawodowa rozpoczęta w 2005 roku. Założyciel pracowni projektowej o nazwie "KILKORO architekci", którą prowadził wraz ze wspólnikiem od 2009 roku do rozwiązania grupy w 2013 roku. Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Członek IARP (Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej) oraz SARP (Stowarzyszenia Architektów Polskich).

Head architect and founder of 'KLUJ architekci' studio. Studied architecture at the Poznan University of Technology. Graduated with honors in 2007. Started his professional career in 2005. Founder of the design studio 'KILKORO architekci', which he ran with a partner from 2009 till it’s closure in 2013. Building qualifications in architectural specialty for designing and managing construction works without restrictions. Member of IARP and the Association of Polish Architects SARP.

mgr inż.  arch. Piotr Kluj

Jesteśmy pracownią projektową zapewniającą kompleksową obsługę inwestycyjną. Towarzyszymy klientowi we wszystkich fazach - od pierwszego pomysłu do zakończenia prac budowlanych. Działamy na terenie całego kraju - nie tylko w Poznaniu, ale także w Warszawie czy w innych miastach. Wykonujemy projekty budynków wielorodzinnych, usługowych, biurowych, przemysłowych oraz domów jednorodzinnych. Przeprowadzamy analizy urbanistyczne, kształtujemy przestrzenie publiczne, wykonujemy projekty renowacji obiektów zabytkowych oraz projektujemy wnętrza.

We are a design studio that provides full investment services. We support our clients through all the phases of the investment process - from the first idea till the construction work has been completed. We operate across the whole country. We design office, commercial and industrial buildings as well as multi and single family houses. We run urban analysis, shape public spaces, renovate historic monuments and design interiors.