boutique hotel

lokalizacja | location: Poznań, Polska | Poznan, Poland

pow. użytkowa | floor space: 235,00 m2

inwestor | investor: prywatny | private

projekt | project: 2013

architektura | architecture: Piotr Kluj